Syntetisk

Friluftslivtelt er hovedsaklig laget av enten (ripstop) polyester eller (ripstop) nylon. Bomull, eller kobinasjonsduker av bomull er også relativt populære da bomull er pustende og man får et veldig frisk inneklima i et bomullstelt. Disse teltene egner seg imidletid ikke til å ta med seg i rygsekken siden de veier mye. Men er f.eks glimrende dersom man kan frakte dem med bil, kano, osv. Vi i Nortent er opptatt av et friluftsliv hvor teltene skal være så mobile som overhodet mulig. Og da står man ofte igjen med to ulike stoffvalg til bruk i telt. Nylon og polyester.

 

Ripstop nylon er generelt sterkere og er mye mer sltesterk enn Polyester. Begge materialene trenger et belegg for å bli vanntett. Slitestyrken til materialene er også avhengig av trådtykkelse som blir brukt. Generelt kan man si desto tjukkere tråd, desto høyere slitestyrke. Men desto tyngre blir også duken. Ovennevnte indikeres med materialets Denier. Desto høyere Denier, desto høyere sltestyrke, men også tyngre duk. En teltduk med 10D kan f.eks være veldig lett (avhenger også av materialvalget), men dette går da utover slitestyrken. Våre telt har en ripstop nylon ytterduk med 30D osom vi mener er en veldig god balanse mellom slitestyrke og vekt. Men det stopper ikke der. I tillegg til tykkelsen av tråden som blir brukt, er også tettheten av tråden et poeng. D.v.s hvor mange tråder som blir brukt innenfor et avgrenset område på duken. Desto tettere bruk av tråd, desto høyre slitestyrke. Når vi da produserer et telt tar vi hensyn til tykkelse på tråd (Denier), og tettheten av denne (Thread count) i forhold til hvor man vil med teltet. Vi er opptatt av å tilby slitesterke telt man skal være trygg i, samtidig som disse skal være lette. Og da møter man ofte seg selv i døra. Desto høyere trådtykkelse og trådtetthet, desto mer slitesterk. Men og desto tyngre blir duken på teltet. Man kan selvfølgelig lage en ultralett teltuk som omtrent ikke veier noenting. Men dette går på bekostning av kvaliteten på teltet, eller rettere sagt sikkerhet, holdbarhet og slitestyrke. Oppsumert og kort fortalt kan man si at vekten og kvalitet på en teltduk avhenger av trådtetthet, trådtykkelse, hvilket belegg/hvor mye man bruker for å oppnå vanntetthet, og ikke minst stoffvalg. Etter mye testing, undersøkelser og erfaringer har vi kommet fram til det vi mener er den beste kombinasjonen for å få et fleksibelt telt som er lett, samtidig som det skal tåle det aller meste av det moder jord har å tilby. Alle våre telt har derfor en ytterduk bestående av Ripstop nylon belagt med silicon på begges sider, trådtykkelse 30D. Vannsøylen er på 3000mm. Teltduken skal da tåle et vanntrykk tilsvarende en vannsøyle på 3 meter pr cm. Til sammenligning vil en teltuk med en vannsøyle på 1500 mm være vanntett med regn under de aller fleste vindforhold. Det er altså kombinasjon vind og regn som lager et vanntrykk på ytterduken da vinden presser vannet mot duken.

 

Som nevnt ovenfor, avhenger kvalteten på materialet også av hvilket belegg matrialet dekkes med. Den typiske teltduken på billigteltene er ofte polyester dekket med et lag med PolyurethaneDette er den billigste måten å oppnå en vanntett duk. Uheldigvis blir ofte teltduk belagt med PU utsatt for en kjemisk nedbrytning slik at PU-belegget rett og slett med tiden går i oppløsning, og teltet blir alt annet enn vanntett.

 

Silkonbelagte telduker er noe helt annet. Dette blir også brukt på de fleste kvalitetstelt. Siliconbelegg er imidlertid dyrere enn PU. Vi i Nortent søker både holdbarhet, sikkerhet. lav vekt og kvalitet. Vårt valg av materiale er derfor ripstop nylon belagt med Silicon, på begge sider. Nylonduker som er belagt med Silicon går også under navnet Silnylon. Silnylon er meget vannavstøtende, elastisk og kjemisk stabilt. Det sistnevnte betyr at det vanntette belegget ikke foringes nevneverdig over tid. Har du først investert i en ytterduk av Silnylon, er denne sannsynligvis vanntett i hele teltets levealder. Samtidig er også Silnylon betydelig sterkere, lettere og mer slitesterk enn materiale som er belagt med PU. Silnylon er i tillegg mye mer «glatt» enn duker belagt med PU. Fordelen her er at snø glir mye enklere av tekltduken. Dette er viktig siden snø på teltuken utsetter teltet for mye stress.

 

Bakdelen med siliconbelagte duker er imidlertid at de er mye dyrere en PU-belagte teltduker. Det er heller ikke mulig å feste noe på siliconbelagte duker. Dersom Silnylon-duken blir ødelagt er det ikke mulig å reperarer denne med f.eks tape. Denne må sys sammen. I og med at det ikke er mulig å lime noe fast til duken, kan man heller ikke lime/ tape sømmene på disse teltene fra fabrikk. Fordi ingenting fester seg. Eneste måten gjøre sømmene vanntette er å smøre dem for hånd inn med tilpasset silicon som blant annet kan kjøpes fra oss. Noen produsenter løser imidlertid dette med å kun ha Silicon på utsiden av duken, mens innsiden er PU-belagt. På innsiden kan man da lime/tape sømmene slik at sømmene blir vanntette

.

Vi har derimot valgt siliconbelegg på begge sidene av ytterduken fordi dette gjør ytterduken lettere, sterkere og mer slitesterk en PU kombinasjoner. Dette er en dyrere løsning, men vi mener kvalteten kommer brukeren til gode hvor man har et telt som er meget lett i forhold til hva man får av slitestyrke og holdbarhet. Selv om en Silnylon teltduk sys på en spesiell måte for å oppnå mest mulig vanntetthet i sømmen, må man altså i tillegg smøre sømmene inn for hånd med en spesialtipasset siliconløsning for å få 100% vanntette sømmer. Sluttresultatet her er at man får sømmer som er meget slitesterke i mye større grad en ved et typisk PU-belagt/ PU-slicon belagt telt.

 

Et poeng som også er verdt å nevte er at Silnylon er noe elastisk. Det betyr at man kan strekke det et par prosent. Fordelen her er man man kan «strekke» teltet på plass når underlaget er ugjevnt og man ofte har ugjevne sider. Silnylon strekker seg også noe når den blir våt. Det betyr at duken ofte blir noe slakkere når den blir våt hvor man da må justere festepunktene noe for å få den glatte/ rette duken tilbake. Alle våre telt har derfor muligheter for å enkelt stramme opp duken uten å måtte justere på selve teltpluggene.

 

Det finnes også et materiale som vi velger å ikke gå noe særlig inn på her. Og det er Cuben-fiber. Detter er et eksepsjonelt slitesterk materiale. Men kostnaden her er opptil 4 ganger dyrere en f.eks en duk av silnylon. I tillegg kommer det med sine bakdeler hvor vi mener kostnaden i forhold til hva man sitter igjen med, rett og slett ikke er verdt det. Dette materialet finner man også relativt sjeldent på telt.