Tråd og søm

Kvalitet på duken til teltet er viktig der vi tidligere har formidlet våre valg når det kommer til duk og hvorfor valg av duk er viktig. De ulike delene av duken må som kjent sys sammen. Det er følglig derfor like viktig at man velger riktig tråd og teknikk når det kommer til søm. Det er tross alt sømmen som holder de ulike delene av teltet sammen.

Vi bruker en syteknikk som gjør sømmene meget holdbare og sterke der vi benytter oss av en såkalt flat-felt søm på alle våre telt, i alle våre sømmer. For at selve tråden skal få et solid og gjennomført feste i selve duken, bretter vi duken slik at sømmen består av hele 4 lag med silnylon teltduk som hvert sting går gjennom. 

 

Tråden vi bruker i selve sømmen er av høy kvalitet, en Amann Rasant 75 WR tråd. Tråden er importert fra Tyskland og har en egenskap som gjør at den utvider seg når den blir våt. En slags ekspansjonstråd. Fordelen med denne tråden er at hullene i duken der nålen har ført tråden gjennom, blir tettet helt igjen av tråden som her får en større diameter. Sømmene får dermed en meget tett gjennomføring der det blir vanskeligere for vann å trenge gjennom. Silnylon er imidlertid veldig elastisk som muligjør en omfattende strekk i duken uten at den tar skade. Hullene i sømmene kan dermed også utvide seg betraktelig. Det er derfor vikitg i tillegg å sømforsegle sømmene med en silikonblanding for å være helt sikker på at sømmene er 100% vanntette.I tillegg blir også sømmen i seg selv sterkere ved å påføre denne silikonblanfingen der silikonet trenger inn i sømmen og styrker den. 

Vi har også et bevisst valg i forhold til størrelsen på stingene i våre sømmer. Mange har feilaktig en oppfatning av at desto tettere stingene står, desto sterkere er sømmen. Dette er ikke riktig der det er essensielt å finne den riktige størrelsen på stingene. Er stingene for store, bli sømmen svak. Er stingene for små og tette, blir det unødvendig mange hull i duken og som gjør at duken duken i seg selv blir svekket i sømmen. Vi har funnet  at den sterkeste sømmen oppnår man ved å legge 10-12 sting innenfor en søm på 3 cm.