Plassering av pipeduk

Vi har gjort oss mange erfaringer av hvor og hvordan pipeduken bør være plassert på teltuken for at den skal være mest mulig hensiktsmessig i forhold til at dette faktisk er et telt, og ikke en hytte. Pipeduken begrenser, eller avgrenser plasseringen av ovnen i teltet. Den har derfor følgelig stor betyding for den fysiske plasseringen av ovnen inne i teltet. 

I en hytte kan det være naturlig og hensiktsmessig å plassere ovnen nær en vegg for å utnytte mest mulig av romarealet.  Men et telt er  ikke en hytte der det er andre og viktige forutsetninger å ta hensyn til. 

Vi vil også utdype hva det betyr når et materiale er flammehemmende. Telduken vår av nylon er impregnert med silikon. Dette er en flammehemmende kombinasjon. Silikon krever relativt høy temperatur for å antenne, samtidig som nylon er langt mnidre antennelig enn f.eks polyester som man finner på mange andre telt. Selv om telduken vår er flammehemmende, betyr ikke dette at duken ikke får skader dersom det kommer gnistrer på duken, eller at den glovarme pipen/ ovnen kommer i kontakt med duken. Det betyr simpelthen at duken ikke antenner lett. Sagt med andre ord. Dersom det kommer gnistrer på duken, eller at den glovarme pipen, eller ovnen kommer i kontakt med telduken, vil ikke denne gå opp i flammer. Den smelter i stedet i kontaktområdet og skaper dermed liten dramatikk. Duken kan da også relativt enkelt repareres i ettertid med sømforsegler og litt ekstra teltstoff.

 

Videre vil vi forklare plasseringen av pipeduken på våre telt, og hvorfor vi mener dette er den mest fornuftige løsningen.

  1. Først det åpenbare og innlysende. For å unngå at pipen, eller ovnen kommer i kontakt med teltdukeni er det en selfølge at disse holdes så langt borte fra telduken som mulig. Å plassere ovnen og pipen nær teltveggen som ofte beveger på seg er derfor ingen god ide. Pga av dette har vi har plassert pipeduken så nært sentrum av teltet som mulig slik at ovn og pipe er så langt borte fra teltveggen som overhodet mulig. 
  2. Som nenvt er pipeduken plassert så nær sentrum av teltet som mulig. En annen viktig grunn til dette er at nevnte område er det mest stabile området på et telt. Det er her duken blafrer og beveger seg minst og holdes i ro av nærliggende teltstang/ stenger.I tillegg beveger vinden seg rett over duken i dette området uten å bli hindret på sin ferd. Resuktatet er en rolig og stabil telduk i nevnte område. Dette gjelder de fleste telt Plasserer man derimot pipeduken og dermed gjennomgangen av pipen lengre nede på teltveggen hvor mye av energien i vinden blir lagt igjen på selve duken, vil pipen være utsatt for til tider mye bevegelse i telduken da dette området blafrer mer dersom teltet blir utsatt for litt vind. I verste fall kan man risikere at pipen blir dratt ut av ovnen, eller at ovnen velter som følge av stor bevegelse i teltduken. Denne markerte blafringen/ bevegelsen har man som sagt ikke lengre oppe på teltduken, nær sentrum av teltet. Vi mener derfor at det er svært hensiktsmessig å plassere pipeduken så nært sentrum av teltet som mulig selv om dette stjeler litt mer plass inne i teltet når ovnen blir stående i sentrum av teltet. 
  3. Vårt tredje argument for plassering av pipeduken nær sentrum av teltet, er fordeling av varmen fra ovnen. I en hytte vil mye av varmen bli reflektert fra veggen og ut i rommet. Det samme gjelder ikke for et telt der varmen går rett gjennom og ut av teltduken. Dersom ovnen er plassert i den ene enden, nær teltduken, vil  mye av energien fra ovnen forsvinne ut av teltet uten at man får benyttet seg av denne gode varmen fra ovn og pipe. Plasseres derimot ovnen nær sentrum av teltet vil varmen fra ovnen fordeles mer gjevnt inne i teltet før den slipper ut gjennom teltveggen.