Bruk av lavvoen i vær og vind

Vi har brukt kvalitetsmaterialer for at lavvoen skal være så robust som mulig, og samtidg så lett som mulig. Vi mener vi har funnet en god balanse mellom vekt og styrke. Du skal kunne bruke lavvoen i det aller meste av værfenomener. Men husk. Den er ingen hytte. Det er et telt.  Selv om vi har konstruert lavvoen for å tåle mye vær og vind har den som alt annet en øvre gense for vind og vær.

Du kan stole på at den tåler mye vind. Men du må aldri la lavvoen være uten tilsyn når det snør. Spesielt våt og tung snø som legger seg på sidene er en enorm belastning på lavvoen, og dersom snøen ikke blir banket vekk, vil den tunge snøen til slutt ødelegge lavvoen. Vekten på snø kan komme opp mot 400 gram pr liter snø.  Det betyr at dersom det ligger 5 centimeter med snø på sideveggen, vil denne veie ca 20 kilo pr kvadratmeter av teltet. Overflaten til teltet er ca 14 kvadratmeter. Det betyr 280 kilo, altså over et kvart tonn som ligger på teltduken! Her vil sannsynligvis midtstangen knekke lenge før duken blir ødelagt. Lett nysnø rundt -3 grader Celcius veier omtrent 50 gram pr liter.  Ved 5 centimeter snø veier denne 2,5 kilo pr kvadratmeter. Dette utgjør da 35 kilo som ligger på teltduken. Dette høres kanskje ikke mye ut. Men med en konstant kraft som hele tiden tynger duken vil dette belaste midtstang og duk på en slik måte at den blir betydelig svekket over tid dersom snøen ikke blir banket bort. Dersom du i tillegg legger til kraften i en del vind, blir dette gift for lavvoen hvor den til slutt blir ødelagt. Så. Hold snøen borte fra teltduken. Da vil den tåle veldig mye av vær og vind.