Ofte er det gran og furu man finner i de norske skogene. Og som man kanskje vet, gnistrer og spraker disse tresortene betydelig når man brenner dem fordi de inneholder mye sevje og harpiks som resulterer i en tjæreaktig røyk. Harpiksen gjør at disse tresortene brenner med en høy temperatur som altså medfører en god del gnister. Gnistene fra furu og gran har fra vårt bruk ikke vært et problem selv om noen av gnistene unnslipper gnistfangeren (Det er uungåelig). I denne forbindelsen anbefaler vi at pipeåpningen er omtrent 1 meter over teltduken.  Den tjæreaktige røyken legger seg imidlertid etter hvert på innsiden av ovn og pipe. Det er derfor nødvendig å rengjøre disse med gjevne mellomrom. Dersom man ikke gjør dette, vil vedvarende bruk føre til at kreosot legger seg som et belegg på innsiden av ovn og pipe. Og dette vil etter hvert kunne utgjøre en brannrisiko dersom ovn og pipe ikke blir rengjort. Heldigvis er den sammenleggbare pipen og ovnen enkel å rengjøre.