Når du kjøper våre produkter utenfor Norge fra vår nettbutikk, er prisen oppgitt uten mva. Det betyr at prisen som da blir oppgitt er uten 25% skatt som ellers er lagt på de flesre produkter innenfor Norge. Hvor mye skatt og toll de enkelte landene tar for innførsel av våre produkter, er veldig forskjelleig fra land til land. Men du bør anta at du må betale skatt i ditt land slik som norske kjøpere også betaler i Norge.